fredag 29. november 2013

Inn i julestrida med kredittgjeld fra fjordårets jul

I følge Fædrelandsvennen har så mange som 100 000 fortsatt ikke betalt kredittkortgjelden fra fjordårets julegavehandel. En undersøkelse gjort av Respons analyse for Sparebank 1 viser at 25% av alle med kredittkort utsetter betalingen.

Flere betaler fortsatt på fjordårets julegaver
100 000 (ca. 3,5% av alle med kredittkort) betaler bare minstebeløpet på fakturaen og må dermed bruke flere år på å nedbetale selv lave beløp. 600 000 (ca. 21,5% av alle med kredittkort) betaler mer enn minstebeløpet, men må fortsatt ty til avdragsvis nedbetaling. 75% av alle med kredittkort betaler alltid hele beløpet ved forfall og slipper dermed renter og avdrag.

mandag 24. juni 2013

Les vår vurdering av Credits fra BB Finans

Credits Visa Kredittkort
Credits Visa fra BB Finans
Vi har vurdert Visa-kredittkortet Credits fra BB Finans. BB Finans ASA er et selskap med tilholdssted i Bergen, men som tilbyr lån og kreditt til kunder i hele Norge.

Les vår vurdering og sammenlign kortet med andre kredittkort i Norge.

mandag 10. juni 2013

Finanstilsynet kommer med nye retningslinjer for å fakturere kredittkort

Finanstilsynet gjorde en undersøkelse i 24 banker høsten 2012 for å få klarhet i bankenes faktureringspraksis. Undersøkelsen viste at bankene bør informere tydeligere om konsekvensene hvis man velger å utsette kredittkortbetalingen. Særlig sentralt er punktet om at avtalegiro bare bør benyttes hvis kunden har avtalt betaling av totalt utestående kreditt. Dette betyr at praksisen med å sende ut fakturaer hvor bare minstebeløpet er oppgitt, og at du selv må endre fakturaen for å betale hele beløpet, er på vei ut.

Ut i fra dette har finanstilsynet laget en liste med 7 retningslinjer som bankene skal følge fremover.


 1. Føretaket bør alltid avslå ein søknad om kredittkort ved negativ kredittvurdering.
 2. Opplysningane i kontoutskrifta, sjå finansavtalelova § 48a, skal stå på fakturaen eller i eit vedlegg til fakturaen. Opplysningane skal bli gitt kvar månad, og opplysningane skal vere godt synlege.
 3. På alle fakturasystem skal beløpsfeltet til fakturaen enten ikkje vere utfylt, eller det skal vise det samla uteståande kredittbeløpet til kunden.
 4. Det skal gå fram av fakturaen at kunden sjølv kan velje eit anna og større beløp enn minimumsbeløpet.
 5. Kunden skal alltid få høve til å avtale betaling av totalt uteståande kreditt, og å endre det valde fakturabeløpet i heile avtaleperioden.
 6. Avtalegiro bør berre bli nytta dersom kunden har avtalt betaling av totalt uteståande kreditt.
 7. Alle fakturaer der kunden har uteståande kreditt, bør innehalde ein tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløysingar. Sjå eksempel på ein slik tabell under.
Du kan lese hele rundskrivet her.

Hva synes du om de nye retningslinjene?

torsdag 30. mai 2013

Her brukes kredittkortene mest i sommer

EUR
Euro er mest brukte "ferievaluta"
Det har blitt mer og mer vanlig å benytte kredittkort som betalingsmiddel i sommerferien for folk flest. Fordelene med å betale med kredittkort i utlandet er at du kan oppdage evt. feiltransaksjoner på kredittkortregningen i etterkant og evt. klage på dette. Hvis du har blitt forsøkt lurt stiller du sterkere med et kredittkort enn hvis pengene allerede er trukket fra kontoen din ved betaling slik som ved et vanlig debetkort.

DNB har laget en liste over de mest vanlige valutaene kredittkort benyttes til på ferie:
 1. Euro
 2. Svenske kroner
 3. Amerikanske dollar
 4. Britiske pund
 5. Danske kroner
 6. Tyrkiske lire
 7. Polske zloty
 8. Islandske kroner
 9. Tsjekkiske koruna
Husk at du alltid bør betale i lokal valuta når du gjør kjøp i utlandet. Selv om du må ut med et standard valutapåslag på 1,75% hver gang du handler i utenlandsk valuta er dette billigere enn den dårlige vekslingskursen butikkene tilbyr for å handle i norske kroner.

De fleste kort har regionssperre

Du kan sperre kortet for bruk i ønsket verdensdel
Flere banker har innført sperrer på kredittkort som gjør at du ikke kan ta ut penger i land du på forhånd har godkjent. Tiltaket er satt i gang for å hindre svindel. Sor regel må du selv aktivt sperre regionen du ikke ønsker å benytte kortet i, ikke omvendt.

I Norge har de fleste kredittkortutstederne laget systemer som gjør at du kan sperre kortet ditt for bruk i de landene du ønsker.

Husk å aktivere kortet i nettbanken før du reiser hvis du skal på ferie i en region eller et land du tidligere har sperret.

Det er menn som handler over evne

Symbol mann
Menn handler over evne med kredittkort
I følge en undersøkelse gjengitt av hegnar.no synes 15% av alle menn i Norge at det er greit å handle varer med kredittkort når man i utgangspunktet vet at man ikke har råd til denne varen. Bare 11% av kvinnene mener det samme.

Dette bekrefter tidligere undersøkelser som viser at menn har en høyere risikoprofil enn kvinner når det gjelder egen privatøkonomi.

Imidlertid har de aller fleste nordmenn et sunt forhold til å handle over evne på kreditt. 56% av alle menn og 61% av alle kvinner mener det er svært viktig å betale alle kredittkortregninger i tide.

Fakta om kredittkortbruk

 • 50% av alle nordmenn oppgir å ha brukt kredittkort i løpet av livet.
 • Det finnes rundt 4,2 millioner kredittkort hos den norske befolkningen.
 • Enslige forsørgere bruker kredittkortet oftere enn personer som lever i parforhold.
 • Ca. 50% av de spurte oppgir å ha brukt kredittkort som betalingsmiddel for sommerferien i fjor.
 • 32% oppga at de ville bruke 3 måneder eller mer for å betale ned hele beløpet.

Kilde: SIFO, Fokus Bank